Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bölcsőde-katica

Egy kellemes, tágas, vidám és színes csoportszobával, játszókerttel, sok-sok játékkal
és programmal várja a gyermekeket Anett és Niki kisgyermeknevelő, valamint Bea a dajka
néni, 12 hónapos kortól 3 éves korig.
Fő célunk, hogy a nálunk nevelkedő kisgyermekek az általunk biztosított feltételek
között elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban,
hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan legyenek képesek viselkedni saját
környezetükben, sikeresen tudjanak alkalmazkodni a környezetben bekövetkező
változásokhoz.
Bölcsődénk családsegítő szerepe mellett nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda-
előkészítő funkciójára is. Célkitűzéseink között szerepel az önállóságra nevelés,
valamint a gyermekek felkészítése az óvodai életre, hogy a váltás során könnyebb
legyen a beilleszkedés, valamint az új környezetben biztonsággal el tudjanak
igazodni az óvoda szabályrendszerében.
Fontos számunkra a kicsi gyermekek mozgásfejlesztése, amely nélkülözhetetlen a
megfelelő és egészséges idegrendszer fejlődéséhez. A nagymozgások fejlesztése
kihat a későbbiek folyamán a beszédfejlődésre, a finommozgás fejlődésére. Nagy
hangsúlyt fektetünk egy héten több alkalommal arra, hogy a gyermekkel játékos
formában ismerkedjenek meg a különböző mozgásformákkal, miközben fejlesztjük is
őket.
A napi szintű ének-zenei foglalkozások legfőbb célja az örömszerzés, valamint az
érzelmi intelligencia fejlesztése. Meseolvasáson és a közös mondókázáson keresztül
segítünk a kicsiknek a helyes beszéd elsajátítását. A kézügyesség és finom
motorikus mozgás fejlődését segítjük, kreatív foglakozásokkal, alkotó
tevékenységekkel (gyurmázás, gyöngyfűzés, festés, papírtépés, ragasztás,
Montessori játékok stb.), mondókás kéztornával.
Nevelési programunk szerves része az egészséges életmódra való nevelés: a
gondosan összeválogatott, gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend,
valamint a friss levegőn eltöltött hosszú játszóidő.
Marton Nikolett

Marton Nikolett

kisgyermeknevelő
Kóródi Anett

Kóródi Anett

kisgyermekneveló
Kovácsné Csonka Beáta

Kovácsné Csonka Beáta

bölcsődei dajka