Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Maci csoport

A Kölyöksziget Óvodában három csoport működik melyből az egyik a mi Maci csoportunk. Két óvodapedagógus és egy óvodai dajka dolgozik csoportunkban, ezen felül egy pedagógiai asszisztens segíti további munkánkat.
Csoportunk az emeleten helyezkedik el, egy napfényes, barátságosan kialakított teremben. Igyekeztünk csoportszobánkat a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően kialakítani, kuckósítani, a különböző játékokhoz, tevékenységekhez megfelelő teret adni. A berendezések a gyerekek méreteihez igazodnak, sokféle játékfajta, eszközök szolgálják a gyerekek fejlődését, fejlesztését. A foglalkozásainkat, kezdeményezéseinket változatosan, sokféle eszközzel, a mai kor technikai eszközeivel színesítve valósítjuk meg. A csoportunkba járó gyerekek jó közösségé válása érdekében igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, gyermekekkel, változatos és sokféle programot szervezni, élményt adni. Valljuk, hogy az ismeretszerzés tapasztalás útján a leghitelesebb, ezért sok-sok foglalkozást, tevékenységet külső helyszíneken biztosítunk, tartunk meg. Ezekkel a kirándulásokkal, programokkal a gyerekek gazdagabbá válnak, mind élményben, mind ismeretanyagban, bővül szűkebb és tágabb környezetükről alkotott képük, ismeretük. Fontos célunk, hogy a gyerekeket környezetünk védelmére, megóvására, környezettudatos magatartásra, városunk és hazánk szeretetére neveljük. Mindemellett az egészséges életmódra nevelés is fontos teret kap nevelésünkben. Fontosnak tartjuk a gyermekek testi edzettségét, melyet a mindennapi mozgással, sportolási és mozgásfejlesztési lehetőségekkel biztosítunk. Arra törekszünk, hogy minden gyermek életkorának, egyéniségének megfelelő, differenciált fejlesztést kapjon, és az óvodás évek végére elérje az iskolakezdéshez szükséges érettséget.
Pördi Ildikó

Pördi Ildikó

óvodapedagógus
Börcsökné Hódi Tímea

Börcsökné Hódi Tímea

óvodapedagógus
Muhari Mária

Muhari Mária

dajka
Révész Lívia

Révész Lívia

pedagógiai asszisztens