Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Beiratkozás: 2022. április 19.-20., 8:00 órától 16:00 óráig

FIGYELEM! A bölcsődei beiratkozás részleteiben eltérnek. Pontos információkért a BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS menüpont alatt tájékozódhatsz.

Mit hozz magaddal a beiratkozásra

✔️ Gyerek születési anyakönyvi kivonata (eredeti)
✔️ Gyerek egészségügyi és oltási kiskönyve
✔️ Gyerek személyi igazolványa (ha van) és lakcímkártyája
✔️ Gyerek TAJ kártyája
✔️ Szülő(k) személyi igazolványa, lakcímkártyája (dolgozói kártyája, ha a Bonafarm Zrt. cégcsoport dolgozója)

Felvétel rendje és meneteA
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezést a fent tagalt módon lehet törvényesen benyújtani az intézmény vezetője részére.

Óvodába jelentkezhet minden olyan kisgyermek, aki harmadik életévét ezév augusztus 31.-ig betölti, illetve minden olyan 2,5 éves gyerek, aki óvodaéretté vált. A felvételről az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon értesíti a szülőt.

A jelentkezések elbírálásánál figyelembe vett, főbb szempontok (előnyt élveznek):
  • - évvesztes gyerekek, akik az előző évi kiscsoportból visszamaradnak
  • - a Kölyöksziget Bölcsődéből érkező gyermekek
  • - a már jogviszonyban álló gyerekek testvérei
  • - Bonafarm cégcsoportnál dolgozók gyermekei
  • - külsős, augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltött gyerekek
  • - külsős, 2,5 évet betöltött gyerekek
A felvételt nem nyert gyerekek szülei dönthetnek arról, hogy szeretnének-e várólistára kerülni (nyár folyamán előfordulhat változás a felvételt nyert gyerekek kapcsán - más intézménybe felvételt nyert, vagy közelebbi óvodát választottak, stb.). Ebben az esetben a fenti szempontok alapján még van esély a bekerülésre.